Indien u hier geen antwoord vond, aarzel niet ons te contacteren via info@aspect.be of iemand van onze medewerkers aan te spreken.

Wat is het verschil tussen siliconenharspleister en minerale krabpleister?

Een minerale krabpleister is een bastaardmortel (= kalk/cement) dewelke door zijn samenstelling en toevoeging van pigmenten gekleurd is in de massa. De pleister wordt gekrabd afgewerkt: met speciaal daarvoor ontworpen gereedschap worden de aan het oppervlakte liggende granulaten uit de gebonden pleister “gekrabd” waardoor zijn specifieke structuur ontstaat.

Een siliconenharspleister is een dunne siloxaangebonden eindlaag dewelke, in het geval van metserij, geplaatst wordt op een cementering. Deze pleister is waterafstotender, stootvaster en minder poreus waardoor hij makkelijker te onderhouden is.

Overzicht verschillen

Back to Index

Waarom we bij thermische gevelisolatie opteren voor geëxpandeerd polystyreen (EPS) ipv minerale wol?

1.Bij EPS is er geen waterabsorptie. Ook na lange tijd onderdompeling is er maximaal 5% wateropname. Minerale wol daarentegen is na lange tijd volledig doordrenkt met water waardoor zich bruine vlekken kunnen aftekenen in de sierpleister. Bijkomend kan de waterabsorptie voor een langere uitvoeringstermijn zorgen.
2.EPS heeft een goede cohesie waardoor kleven van de isolatiepanelen volstaat (hoger dan 10m wordt geplugd ~windlasten). Bij minerale wol dient altijd geplugd te worden vanwege lagere cohesie en hoger gewicht. Pluggen kunnen voor aftekeningen zorgen in de sierpleister.
3.Bij EPS kunnen oneffenheden in de ondergrond of uitsnijdingen bij aansluitingen veel gemakkelijker uitgevoerd worden waardoor detailleringen beter verzorgd zijn.
4.Bij EPS worden de platen geschuurd alvorens wapeningsmortel aan te brengen. Bij minerale wol is dit moelijk en dient uitgevlakt te worden met de wapeningsmortel. Hierdoor ontstaan plaatselijk spanningen met mogelijks scheurvorming tot gevolg en /of oneffenheden in het gevelvlak.
5.Bij EPS hebben de arbeiders geen last van vezels dewelke aanleiding kunnen geven tot irritatie.
6.Gevelisolatie wordt in 95% van de gevallen met EPS uitgevoerd waardoor er een veel grotere ervaring is met dit materiaal, zowel bij uitvoering als bij de leveranciers.

Back to Index

Kan gevelbepleistering op alle ondergronden toegepast worden?

Mits de nodige voorbereidingen kan op alle stabiele ondergronden bepleisterd worden. Zo plaatsten wij al gevelpleisterwerk op metaalconstructies, houtconstructies, voorafgaandelijk geplaatste dragerplaten en metalen ophangsystemen.

Back to Index

Waarom gevelisolatie?

Energie is een dure aangelegenheid en wordt er zeker niet goedkoper op!! Het gevelisolatie systeem kan het warmteverlies van uw woning drastisch verminderen. Dit zowel bij bestaande woningen als bij nieuwe. Andere redenen om dit systeem toe te passen zijn oa moeilijke ondergronden (veel verschillende en/of geverfde ondergronden, houtconstructies …etc) Meer uitleg kunt u vinden in de folder buitenisolatie (klik hier)

Back to Index

Hebben wij recht op een premie voor de verbouwingswerken aan onze gevel?

Dit hangt af van gemeente tot gemeente. U kunt dit best op de desbetreffende diensten bij uw gemeentebestuur navragen.
Kiest u voor ons thermisch gevelisolatiesysteem, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden genieten van een premie van uw netbeheerder van 15 euro/m².

Afhankelijk van waar u woont zal dit doorgaans Eandis of Infrax zijn.

Bovendien voorziet de overheid ook premies bij gevelrenovatie:
Vlaanderen: http://www.energiesparen.be/
Wallonië: http://www.energie.wallonie.be/
Brussel: http://www.leefmilieubrussel.be/

Back to Index

In welke fase van onze bouw kiezen wij de aannemer voor het gevelpleisterwerk?

Het is aangewezen ons te betrekken vanaf de ontwerpfase. Zodoende kunnen wij u helpen in de keuze en opbouw van bouwmaterialen. Zo worden fouten, dubbelwerk en extra kosten vermeden. Het laat ons ook toe u of de architect bij de staan in de verdere verloop van de ruwbouw- en/of afbouwwerken aan de hand van werf- en coördinatievergaderingen. Details kunnen ter plaatse of per gewone en digitale post bezorgd worden. Gezien de vroege beslissing kan onze planning op maat van uw woning aangepast worden.

Back to Index

Is gevelbepleistering warmte-isolerend?

De isolerende werking van een gevelbepleistering, rechtstreeks op het metselwerk aangebracht, beperkt zich tot het drooghouden van de muren. Droge muren geleiden immers minder dan natte. Een buitenisolatiesysteem met pleisterafwerking kan het warmteverlies van uw woning sterk beperken. Op verzoek berekenen wij voor u de ideale dikte van de isolatiepanelen in functie van de bestaande bouwmaterialen en de gewenste K-waarde.

Back to Index

Wat kost gevelbepleistering?

Gezien elke gevel in functie van zijn opbouw, toestand en bereikbaarheid een gepersonaliseerde aanpak en materiaalkeuze vraagt, kan geen vaste eenheidsprijs worden gegeven. Wij komen vrijblijvend en gratis ter plaatse om voor uw woning de beste oplossing te kiezen. Dit vanzelfsprekend in samenspraak met u, zodoende rekening te houden met persoonlijke voorkeuren en smaken.

Back to Index

Wordt gevelbepleistering vuil?

Zoals alle technieken die buiten gebruikt worden zal ook het gevelpleisterwerk op termijn ‘pattineren’. Hoe snel de gevel vervuilt, hangt af van de ligging van de woning maar vooral van de aangebrachte randafwerkingen zoals raamdorpels, oversteken, dakrandprofielen, gevelpannen etc.. Voor alle vervuilingen zij er, in functie van de oorzaak, gepaste oplossingen. Moraal van het verhaal: betrek ons als uitvoerder bij voorafgaandelijke werkzaamheden die invloed hebben op het pleisterwerk. Aan de hand van detailtekeningen en eigen ervaringen kunnen wij u, uw architect of aannemer met raad en daad bijstaan.

Back to Index

Wat is crépi?

Het verfranste woord ‘crépi’ wordt zeer ruim gebruikt voor alle gestructureerde afwerkingen van muren of gevels. De meest frequent gebruikte technieken zijn minerale krabpleister of siliconenharsgebonden sierpleister, al dan niet aangebracht op voorafgaandelijk geplaatste isolatiepanelen.

Back to Index